U sklopu projekta Društveno – poduzetnička koshnica, studentska udruga Ekonomska klinika održala je edukaciju za zaposlenike i članove BIZkoshnice o osnovama investiranja. Naučili smo definicije osnovnih ekonomskih pojmova kao što su: inflacija, oportunitetni trošak te složena kamatna stopa.

Na edukaciji smo se također upoznali sa sustavom mirovinskih fondova, koja je razlika između zatvorenih i otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova. Naučili smo o trećem mirovinskom stupu i kako država potiče dobrovoljnu mirovinsku štednju izravnim isplatama iz proračuna na račune osiguranika do 750 kuna godišnje, poreznim poticajima za poduzetnike koji uplaćuju mirovinsku štednju svojim radnicima ili članovima, a poreza na dohodak na mirovine iz trećeg stupa – nema!

Nakon toga, naučili smo prednosti i nedostatke ulaganja u zlato, u odnosu na ulaganja u nekretnine te smo kroz par primjera shvatili koliko je koja vrsta ulaganja rizična. 

Na kraju, prošli smo kroz par kviz pitanja kako bi ponovili sve naučeno i uvidjeli gdje još ima prostora za učenje.

Zahvaljujemo predavačima Ekonomske klinike na dijeljenju znanja i odličnoj radionici. Jedva čekamo nastavak edukacija i nastavak educiranja o financijama.