Jedna od aktivnosti projekta “Društveno- poduzetnička koshnica” su edukacije članova i korisnika BIZkoshnice o društvenom poduzetništvo. Stoga smo pozvali našeg partnera i suradnika Michaeala Freera da nam ispriča o konceptu društvenog poduzetništva i društvenih poduzeća s obzirom na njegovo bogato međunarodno iskustvo u tom području.

Naučili smo o modelu trostruke bilance (tripple bottom line) koji govori da bi poslovni subjekt postalo društveno poduzeće treba težiti tome da ravnomjerno posvećuje pažnju prema sva tri stupa: ljudima, planetu i profitu. (People, Planet, Profit)

Michael nam je pokazao na primjerima dobre prakse iz svijeta kako različiti društveni poduzetnici istovremeno ostvaruju pozitivan društveni, ekonomski i okolišni utjecaj. Navest ćemo neke od primjera:

Grameen Bank – Banka u Bangladešu koja je daje kredite siromašnima jer smatraju da siromašne osobe nisu siromašne zato što nisu sposobne nego zato što nemaju početni kapital. Samim mikrokreditiranjem smanjuju rizik od siromaštva te omogućuju otvaranje novih radnih mjesta i biznisa. Osnivač Muhammed Yasu započeo je ovaj projekt 1983. te je 2006. dobio Nobelu nagradu za mir, a trenutno pokriva 88% Bangladeša s mikrokreditiranjem.
Sanergy– društveno poduzeće koje u Africi rješava problem sanitacije na način da im omogućavaju sanitarne čvorove, a onda izmet pretvaraju u novu energiju. Samim time su riješili više problema te omogućili zdraviju i sretniju zajednicu.
Humana Nova -jedno od prvih društvenih poduzeća u Hrvatskoj koje zapošljava društveno isključive osobe. Od doniranog tekstila i otpada izrađuju nove odjevne i uporabne predmete. Time se poduzeće brine za ljude, okoliš ali ima i ekonomsku zaradu.

Predavanje je završeno dinamičnom i otvorenom raspravom u kojoj su svi sudionici aktivno sudjelovali i uživali. U očekivanju novih poduzetničkih projekata pripremamo nove aktivnosti kojima promičemo koncept društvenog poduzetništva.